Stajnia TROT - Brązowy Certyfikat

czyli: co trzeba wiedzieć i co trzeba zrobić, żeby go zdać
Część pierwsza - teoria

Numery pytań i odpowiedzi (wg listy pytań na Odznakę Brązową):

Nr Działu Lista pytań
Dział I 6, 8, 10, 20, 29
Dział II 9, 10, 12, 18, 19, 28, 29, 51, 53, 54
Dział III 1, 8, 10
Dział IV 2, 10, 11, 21, 22, 23, 31, 32
Dział V 13, 14, 15, 17, 20, 23
Dział VI 3, 16, 22, 24
Dział VII 1, 12, 16, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 54, 55
Dział VIII 7, 8, 18, 27, 28
Dział IX 8, 35, 37, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 64, 86, 87, 88, 89, 90
Dział X 12, 13
Dział XI 7, 8, 9


Część druga - praktyka

Ujeżdżenie:

Punkt Element ujeżdżeniowy
A Wjazd stepem posrednim
X Zatrzymanie, ukłon, ruszyc stepem posrednim
C W prawo
MB Kłus roboczy anglezowany
BEB Koło w prawo o sr. 20 m, w tym: EB - kłus roboczy cwiczebny (pół koła o śr. 20 m)
Przed B Zagalopowanie z prawej nogi na wprost
BFAKEH galop z prawej nogi, pomiędzy H i C Przejscie do kłusa roboczego anglezowanego
CM Kłus roboczy anglezowany
MXK Zmiana kierunku kłusem roboczym anglezowanym
AXA Koło w lewo o sr. 20m w półsiadzie
AFB Kłus roboczy cwiczebny
BE Pół koła
Przed E Zagalopowanie z lewej nogi na wprost
EKAFBM Galop z lewej nogi
Pomiedzy M i C Przejscie do kłusa roboczego anglezowanego
CHE Kłus cwiczebny
E Zatrzymanie, 5 sekund nieruchomo, ruszyć stępem posrednim
EK Stęp posredni
K Przejscie do kłusa roboczego anglezowanego
A Na linię środkową
X Zatrzymanie, ukłon
... Opuścić czworobok stepem na długiej wodzy w A


Skoki: