Stajnia TROT - Czerwony Certyfikat

czyli: co trzeba wiedzieć i co trzeba zrobić, żeby go zdać
Część pierwsza - teoria

Numery pytań i odpowiedzi (wg listy pytań na Odznakę Brązową):

Nr Działu Lista pytań
Dział I 5, 9, 19, 26, 27, 28
Dział II 4, 8, 11, 20, 26, 27, 34, 48, 49, 50, 52
Dział III 5, 7, 9
Dział IV 1, 6, 16, 19, 20, 30
Dział V 6, 9, 11, 12, 18, 28
Dział VI 6, 19, 20, 21, 23
Dział VII 3, 13, 29, 30, 37, 38, 39, 40, 41, 43
Dział VIII 10, 11, 15, 24, 25
Dział IX 4, 5, 18, 19, 23, 29, 30, 31, 32, 36, 39, 43, 55, 58, 59, 60, 63, 81, 85
Dział X 4, 15, 16
Dział XI 10, 11


Część druga - praktyka

Ocenie podlegają:

L.p.Stęp:
1Krótka przekątna.


L.p.Kłus:
2Łamana przekątna.
3Dwa koła 20 m w półsiadzie bez strzemion.
4Dwa koła 20 m w ćwiczebnym bez strzemion.
5Ósemka na kołach 10 m w ćwiczebnym.
6Wydłużanie szyi na kole 20 m w anglezowanym.


L.p.Galop:
7Zagalopowanie z kłusa po prostej.
8Wydłużenie galopu na długiej ścianie.


L.p.Przeszkody:
9Cavaletti w kłusie.
10Stacjonata 50 cm z galopu.
11Okser kopertowy 50 cm x 50 cm z galopu.


L.p.Ocena ogólna:
12Chody (swoboda i regularność).
13Posłuszeństwo konia (uwaga i zaufanie, harmonia, lekkość i łatwość wykonania).
14Poprawność i skuteczność użycia pomocy.
15Postawa i dosiad jeźdźca.