Stajnia TROT - Srebrny Certyfikat

czyli: co trzeba wiedzieć i co trzeba zrobić, żeby go zdać
Część pierwsza - teoria

Numery pytań i odpowiedzi (wg listy pytań na Odznakę Srebrną):

Nr Działu Lista pytań
Dział I 2, 6, 8, 15, 16, 17, 20
Dział II 25, 31, 32, 34, 40, 41, 51, 54, 57, 61, 62, 63, 64, 66, 67
Dział III 69, 73, 74, 77, 81, 82, 86, 88
Dział IV 98, 100, 102, 104, 107, 111, 113
Dział V 117, 129, 130, 131, 135, 137, 138, 143, 144, 150, 152, 155, 158, 159, 160
Dział VI 162, 163, 165, 169, 176, 177, 179, 185, 186, 188
Dział VII 196, 197, 198, 199
Dział VIII 206, 207, 210, 213, 216
Dział IX 217, 219, 223, 231, 233, 235, 238, 239, 248, 253, 257, 262, 263, 264, 265, 266, 268
Dział X 272
Dział XI 279, 280, 281, 286, 287


Część druga - praktyka

Ujeżdżenie - program krajowy P-4 zmodyfikowany
Norma czasu - 5minut 45 sekund, czworobok 20*60 m
Wiek konia - 4 lata, kiełzno wędzidłowe
Liczba punktów: 250


Punkt Element ujeżdżeniowy
AWjazd kłusem roboczym
XZatrzymanie, nieruchomość, ukłon;
ruszyć kłusem roboczym
CW prawo
MXKWydłużenie kroku w kłusie
KKłusem roboczym
PWolta w lewo o średnicy 10 m
BW lewo
EW prawo
SWolta w prawo o średnic 10 m
CZatrzymanie, nieruchomość 5 sekund,
ruszyć stępem pośrednim
MVStęp swobodny
VStępem pośrednim
KKłusem roboczym
AGalopem roboczym z lewej nogi
FMWydłużenie galopu
MGalopem roboczym
CKoło w lewo o średnicy 15 m
HXKSerpentyna o jednym łuku w kontrgalopie
FXHZmiana kierunku
XPrzjeście do kłusa
Pomiędzy H i CZagalopowanie z prawej nogi
MFWydłużenie galopu
FGalopem roboczym
AKoło w prawo o średnicy 15 m
KXHSerpentyna o jednym łuku w kontrgalopie
MXKZmiana kierunku
Przed KPrzejście do kłusa
KAFKłus roboczy
FXHWydłużenie kroku w kłusie
HKłusem roboczym
BKoło w prawo o średnicy 20 m kłusem anglezowanym,
stopniowe wydłużenie i obniżenie szyi (tzw. żucie z ręki)
Przed BStopniowe nabieranie wodzy
BKłusem roboczym na wprost
AWjazd na linię środkową
XZatrzymanie, nieruchomość, ukłon
...Opuścić czworobok stępem na długiej wodzy w A


Skoki: