Stajnia TROT - Zielony Certyfikat

czyli: co trzeba wiedzieć i co trzeba zrobić, żeby go zdać
Część pierwsza - teoria

Numery pytań i odpowiedzi (wg listy pytań na Odznakę Srebrną):

Nr Działu Lista pytań
Dział I 1, 5, 7, 10, 11, 13, 14
Dział II 22, 23, 27, 28, 29, 33, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 55
Dział III 70, 72, 78, 80, 85, 90, 91, 92
Dział IV 93, 95, 96, 99, 101, 103, 108, 109, 115
Dział V 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 132, 133, 139, 141, 145, 147, 154
Dział VI 161, 167, 170, 171, 173, 181, 183, 187, 189, 190
Dział VII 191, 192, 201, 202
Dział VIII 203, 204, 205, 208
Dział IX 221, 225, 227, 230, 232, 234, 237, 240, 243, 244, 245, 246, 249, 250, 254, 259, 260
Dział X 269, 270, 273
Dział XI 274, 276, 277, 283, 284, 289


Część druga - praktyka

Ujeżdżenie - program krajowy L-8 (kuce, kat. Junior młodszy)
Norma czasu - 5 minut, czworobok 20*60 m
Wiek konia - 4 lata, kiełzno wędzidłowe
Liczba punktów: 170


Punkt Element ujeżdżeniowy
AWjazd kłusem roboczym
XZatrzymanie, nieruchomość, ukłon; ruszyć kłusem roboczym
CW prawo
BKoło w prawo o średnicy 15 m
BFAKKłus roboczy
KXMZmiana kierunku kłusem pośrednim
MKłusem roboczym
EKoło w lewo o średnicy 15 m
EKAKłus roboczy
AZatrzymanie, nieruchomość 5 sekund ; ruszyć stępem pośrednim
AFXHCStęp pośredni
CKłusem roboczym
Przed MGalopem roboczym z prawej nogi
BEBKoło w prawo o średnicy 20 m
BFAKGalop roboczy
KXZmiana kierunku galopem roboczym
Pomiędzy X i MPrzejście do kłusa roboczego
MGalopem roboczym z lewej nogi
MCEGalop roboczy
EBEKoło w lewo o średnicy 20 m
EKAFGalop roboczy
FXZmiana kierunku galopem roboczym
Pomiędzy X i H Przejście do kłusa roboczego
HCMKłus roboczy
MXKZmiana kierunku kłusem pośrednim
KKłusem roboczym
AWjazd na linię środkowš
XZatrzymanie, nieruchomość, ukłon
...Opuścić czworobok stępem na długiej wodzy w A


Skoki: