Pytania i odpowiedzi na Odznakę Złotą

Przygotowanie do egzaminu może być prowadzone we wszystkich klubach i sekcjach jeździeckich, natomiast egzamin na Odznakę Złotą może być przeprowadzony tylko w certyfikowanym ośrodku jeździeckim. Komisja Egzaminacyjna składa się z: przewodniczącego - członka Centralnej Komisji Egzaminacyjnej PZJ oraz dwóch członków Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej. Do egzaminu mogą przystąpić posiadacze Odznaki Srebrnej po upływie co najmniej 6-ciu miesięcy od daty jej uzyskania (daty egzaminu).
Egzamin składa się z trzech części:

a. część ujeżdżeniowa - elementy ujeżdżenia z klasy P. (stęp swobodny, stęp pośredni, kłus roboczy, kłus pośredni, galop roboczy, kontrgalop, ustępowanie od łydki w stępie i w kłusie). Konie są przygotowywane samodzielnie przez jeźdźca do zademonstrowania wymaganych egzaminem zadań (podobnie jak rozprężanie przed zawodami). W tym czasie - 10-15 minut - ocenia się, czy poprzez prawidłowy dosiad jeźdźca i poprawne użycie pomocy, praca z koniem jest prowadzona zgodnie z zasadami teorii jazdy. Na zakończenie sprawdzianu jeździec powinien zademonstrować ćwiczenia nakazane przez egzaminatora, objęte programem klasy P.

b. część skokowa - konkurs na styl klasy L (zaliczony przy uzyskaniu maksimum 5 punktów)

c. część teoretyczna - znajomość rozdziałów 1 - 10 oraz 15 i 16 podręcznika "Akademia jeździecka - część 1". Pytania na egzaminie teoretycznym mogą być zadawane tylko z opublikowanego wcześniej zestawu pytań i odpowiedzi, dostosowanego do poziomu odznaki.