Rezerwat jedyny w swoim rodzaju
czyli: o koniach i elektrowni w Czernobylu

27.01.2013


26 kwietnia 1986 roku w położonej 18 km od miasta Czernobyl radzieckiej elektrowni atomowej doszło do największej katastrofy w dziejach funkcjonowania takich elektrowni. W wyniku nieprawidłowo przeprowadzonego testu bezpieczeństwa (!) systemu chłodzenia jednego z 4 reaktorów nastąpiło jego przegrzanie i częściowe stopienie rdzenia, a następnie wybuch powstałego w tym procesie wodoru. Do atmosfery i do otoczenia elektrowni dostał się radioaktywny pyłu grafitu oraz uran z reaktora.

Rosjanie ukrywali informację o katastrofie. Tymczasem chmura radioaktywnych pyłów przemieściła się nad Skandynawię, a także północno-wschodnią Polskę. Dwa dni po katastrofie stacja monitoringu w Mikołajkach zarejestrowała obecność izotopów promieniotwórczych w powietrzu ponad pół miliona razy większą, niż normalna. Wieczorem tego dnia polscy specjaliści dowiedzieli się o awarii z... radia BBC. Nie mając danych z Rosji założono wariant pesymistyczny i zadecydowano o ogólnopolskiej akcji darmowego podawania tzw. płynu Lugola, mającego ograniczyć wchłanianie radioaktywnego izotopu jodu 131 z opadów promieniotwórczych przez hormony tarczycy. Opublikowano w gazetach komunikat Komisji Rządowej i tabelę skażeń. Zaraz potem zaczęto jednak informować, że skala skażenia jest bardzo mała. Wówczas w Polsce nie wierzył w to chyba nikt.

Tuż po katastrofie z terenów w promieniu 30 km ewakuowano ponad 350 tys. ludzi, tworząc zamkniętą strefę ochronną, a uszkodzony reaktor pokryto betonowo-stalową osłoną. Później wyznaczono zamkniętą strefę buforową o powierzchni 2500 km2 i wysiedlono z niej wszystkich mieszkańców W promieniu 10 km od elektrowni utworzono strefę szczególnego zagrożenia, a w promieniu 30 km - strefę "o najwyższym stopniu skażenia". Wyłączono z uprawy rolnej 100 tysięcy hektarów ziemi. Utworzono łącznie kilkanaście całkowicie lub częściowo stref zamkniętych dla ludzi. W wyniku wysokiego promieniowania Około 4 km2 lasów sosnowych wokół elektrowni po prostu uschło. Zwierzęta padały w wyniku kłopotów z tarczycą, wiele przestało być zdolnych do rozrodu. Ale już po kilku miesiącach sytuacja zaczęła się zmieniać. Poziom promieniowania opadł, w okolicy nie było przemysłu, hałasu, ludzi, sztucznych nawozów ani środków ochrony roślin. Na terenach stref liczebność zwierząt zwiększyła się kilkunastokrotnie, pojawiły się też pojedyncze zwierzęta, które dawniej występowały tam sporadycznie lub wyginęły wiele lat, a nawet wieków wcześniej: rysie, łosie a nawet niedźwiedzie. Ponieważ ewakuowani ludzie pozostawili ogromne zapasy żywności, raptownie wzrosła liczba gryzoni, a w ślad za nią - liczba polujących na nie wilków, tak naprawdę jedynych tam drapieżników. Co ciekawe: zwierzęta w większości do dziś są radioaktywne - zbyt radioaktywne, by człowiek mógł spożywać ich mięso, ale są generalnie zdrowe.W roku 1998 ukraiński Rezerwat Askania Nowa rozpoczął realizację programu wprowadzenia do środowiska strefy zamkniętej wokół Czernobyla populacji dziko żyjących koni Przewalskiego. Celem było zwiększenie bioróżnorodności tego szczególnego ekosystemu, ale też obserwacja wpływu promieniowania na zwierzęta. W latach 1998-1999 Rezerwat wraz z tamtejszym Przedsiębiorstwem Lasów Państwowych przetransportował do strefy 31 koni Przewalskiego - 10 ogierów i 18 klaczy z Askanii i 3 ogiery z lokalnego zoo. 8 koni (w tym 2 z zoo) zginęło podczas transportu lub wkrótce po tym - nie najlepiej świadczy to o sposobie przewozu... Za to pozostałe konie utworzyły dwie grupy haremowe i jedną grupę "kawalerów". Grupy te początkowo były utrzymywane przez okres od kilku tygodni do 8 miesięcy na terenie zamkniętym celem aklimatyzacji, po czym kolejno wypuszczane na wolność. Akcja niestety nie powiodła się w przypadku ostatniego konia zabranego z zoo, który "odmówił" opuszczenia strefy aklimatyzacyjnej - padł 18 miesięcy później.Do 23 zwierząt dołączył w roku 2004 kolejny "rzut" - grupa 13 koników z różnych ogrodów zoologicznych. Działo się to bez konsultacji z rezerwatem w Askanii oraz bez okresu aklimatyzacji. Ta grupa nie dała w ogóle rady zaadaptować się do życia w warunkach naturalnych i wkrótce wszystkie konie padły. Z tych, które przetrwały, 15 klaczy i 2 ogiery zaczęło się rozmnażać, dały początek obecnej czernobylskiej populacji. Do roku 2004 łączna liczebność stad wzrosła do 65 sztuk, najwięcej młodych (14 sztuk) przyszło na świat w roku 2003. Potem liczebność spadła do niespełna 40 sztuk w roku 2007. Do października roku 2007 w Czernobylu urodziło się łącznie aż 86 źrebiąt, w tym conajmniej 9 źrebiąt drugiej generacji, a wskaźnik ich przeżywalności był wysoki i wynosił ponad 91%. Jednak równocześnie wiele koni ginęło - wskaźnik śmiertelności w stadach rósł od początkowo 13.7% do 47.4% w latach 2004-2006. Wynikało to nie z warunków naturalnych, lecz z nielegalnych polowań, które były przyczyną 70% zgonów. Polowania skutkowały stratami w róznorodności materiału genetycznego oraz poważnie zaburzyły strukturę społeczną stad.Obecnie w czernobylskim "rezerwacie bez nazwy" przebywa ponad 80 koni. Dokładna liczba nie jest znana, gdyż kilka la temu zaprzestano ewidencji zwierząt. W wyniku wczesniejszych badań stwierdzono, że ani choroby ani działalność drapieżników nie mają znaczącego wpływu na liczebność czernobylskich stad. Znaleziono liczne mutacje, ale żadna z nich nie wpłynęła na zrdowie ani zdolności rozrodcze. Nie stwierdzono zgonów mogących być spowodowanymi napromieniowaniem. Istnieją za to obawy, że przeprowadzane sztuczne zalesianie terenów strefy zmniejszy liczbę naturalnych siedlisk dla koni i może e efekcie spowodować dalsze zmniejszenie się liczebności grup. Zagrożeniem jest też możliwe krzyżowanie się koni Przewalskiego z końmi domowymi - strefa jest wprawdzie zakazana, jednak żyje w niej "na dziko" i prowadzi gospodarstwa wiele rodzin. Wreszcie są też plany wykorzystania skażonego terenu jako miejsca składowania odpadów radioaktywnych z całej Ukrainy.Zródła:

http://chornobyl.in.ua/en/przewalski-horse-population.html
http://www.bucketsandspadesblog.com/2010/11/urban-exploration.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4923342.stm
http://www.bbc.co.uk/nature/14277058
http://pl.wikipedia.org/wiki/Katastrofa_elektrowni_j%C4%85drowej_w_Czarnobylu