"Końskie" idiomy - czyli coś dla językoznawców

Zebrane przez Pumcię, uzupełnione minisłowniczkiem Martikaźrodło pochodzenia: Słownik polsko-angielski i angielsko-polski Fundacji Kościuszkowskiej:

POLSKI ANGIELSKI
dosiadać konia mount a horse
jeździć na koniu ride a horse
koń morski zool. walrus, morse (Odobenus rosmarus)
koń mechaniczny fiz. horsepower
żołnierz/policjant na koniu mounted soldier/policeman
na koń! to horse!, mount up!
konia z rzędem temu, kto zna odpowiedź I'll give half my kingdom to the one who knows the answer
jechać co koń wyskoczy ride like the wind
koń by się uśmiał it's so funny I forgot to laugh
można z nim konie kraść he'd lay down in traffic for you, he'd walk a mile in the rain to help you out
zjadłbym konia z kopytami I could eat a horse
pracować jak koń work like a dog l. horse;
napracowałem l. naharowałem się jak koń I feel like I've been ridden hard and put away wet
znamy się jak łyse konie I know him/her like I know myself, I know him/her better than I know myself
robić kogoś w konia pull a fast one on sb
być czarnym koniem be a dark horse
koń trojański Trojan horse
zdrowy jak koń as fit as a fiddle
uradowany, jakby go kto na sto koni wsadził happy as a clam at high tide
baba z wozu, koniom lżej one down and easier to go, every little bit helps
królestwo za konia my kingdom for a horse
darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby you don't look a gift horse in the mouth
jeśli spaść, to z dobrego konia it's better to fail aiming high than to succeed aiming low
koń ma cztery nogi, a potknie się it's a good horse that never stumbles
łaska pańska na pstrym koniu jeździ being in your master's good graces doesn't last forever, your good fortune can be changed by a twist of fate
pańskie oko konia tuczy looking after your possessions brings good results, the eye of a master does more work than both his hands
koń jaki jest każdy widzi it's as plain as the nose on your face.
koń-zabawka toy horse
koń na biegunach rocking horse.
koń szachowy (skoczek) knight, horse.


POLSKI ANGIELSKI
Saddlesiodło
Bridletranzelka
Whipbat
Helmetkask
Breechesbryczesy
Bit, Snafflewędzidło /czasami w rozumieniu kiełzno/
Stirrupstrzemię /w rozumieniu puślisko/
Iron stirrupstrzemię
Girthpopręg
Reinswodze
Martingalewytok
Rugderka
Manegrzywa
Tailogon
Coatsierść
Hoofkopyto
Hoof pickkopystka
/Horse/ Shoepodkowa
Brushszczotka
Combgrzebień
Stable, Barnstajnia /barn to określenie amerykańskie/
Grooming kitzestaw do czyszczenia konia
to turn outwypuszczać konia na wybieg
to clipstrzyc, golić
to groomczyścić konia
Schooling arenaujeżdżalnia piaszczysta
Indoor schoolkryta ujeżdżalnia
Outdoor schoolujeżdżalnia odkryta
Hackingjazda terenowa, wyjazd w teren
Shavingstrociny
Strawsłoma
Haysiano
to waterpoić
Yardstajnia, jako miejsce, ośrodek jeździecki
Studstadnina
Mareklacz
Foalźrebak
Stallionogier
Tack roomsiodlarnia
to plaitpleść /korki/
droppingskupy
to muck outczyszczenie boksów do cna, co robi się codziennie rano,
to skip outusunięcie widocznych droppingów z powierzchni ściółki
Liverypensjonat
turn this horse outwypuść tego konia na wybieg
take this horse in to the fieldzabierz konia na pole, na dwór
Padczaprak
pastwiskopasture