Kundudoczyli: o dzikich koniach w Afryce - część 2Kundudo to góra o dość płaskim szczycie na wschód od centralnej części Etiopii. Sięga wysokości 3.000 metrów. Żyje na nim kilka (dosłownie !) dzikich koni, tak naprawdę więc tą grupę można uznać za będącą u kresu swego istnienia. Jest to jedyne (!) stado dzikich koni we wschodniej Afryce. Stado, o którym naprawdę mało kto słyszał...Konie są tam obecne od około 200 lat - stado powstało najprawdopodobniej w wyniku ucieczki i wtórnego zdziczenia zwierząt. W przeszłości stado było liczniejesze i miało pewne znaczenie dla człowieka. Wiadomo np., że swojego pierwszego konia cesarz Etiopii Haile Selassie I pozyskał ze stada na górze Kundudo właśnie. Jednak jakiś czas temu czterech miejscowych chłopów z wiosek Bedada i Goba zaczęło konie łapać, a oswojone źrebaki sprzedawali. Generalnie bowiem konie te były (i są) uznawane za mało użyteczne, trudne do oswojenia i przyuczenia do pracy oraz za poważna konkurencję do trawy i wody dla bydła (tereny Kundudo są wykorzystywane jako pastwiska dla bydła, a ruiny mieszczącego się na płaskowyżu starożytnego meczetu zostały przekształcone na zagrody). W ten sposób doprowadzono do niemal całkowitego zlikwidowania niegdysiejszego stada.Grupa po raz pierwszy została zaobserwowana przez Europejczyków podczas górskiej wyprawy kilku nastolatków w 1974 roku. W 1983 roku stacja "Głos Ameryki" nadała nawet audycję na temat stadka - ale na tym się skończyło. Po wielu latach, w roku 2008, zostały zorganizowane trzy misje badawcze kilku włoskich ekologów pod kierunkiem profesora Andrea Vigano, badających ten unikalny ekosystem i opracowujących program jego zachowania. Doliczono się wtedy zaledwie 11 koni, z czego 7 udało się złapać i przebadać weterynaryjnie. Obecnie w stadzie jest tylko jeden dorosły, około 10-letni ogier i jeden źrebak płci męskiej - być może przyszły "czołowy" stadka.Trwają rozmaite zabiegi zmierzające do uczynienia Kundudo rezerwatem przyrody, udostępnionym dla turystów. Jedną z jego atrakcji mają być konie, innymi - słonie, czy odnalezione przy okazji wyprawy prof. Vigano rysunki naskalne. Czy jednak rezerwat powstanie, zanim konie z Kundudo znikną bezpowrotnie ?...Zródła:

http://www.satellite-sightseer.com/id/8519
http://etio.webs.com/apps/photos/
http://www.ena.gov.et/EnglishNews/2008/Jan/09Jan08/47466.htm