"Dobrej zmiany" ci±g dalszy
czyli: jak "oni" rozpieprzaj± polsk± hodowlę

26.06.2016


Wszelkie komentarze - zbędne...

Zródła:

http://skjanow.pl/wp-content/uploads/2016/06/Zaproszenie-24062016.pdf