Edukacja i (e)dukacja
czyli: o szkołach z koniem w tle

09.05.2013


Przedwczoraj w niektórych mediach pojawiła się ciekawa informacja: w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie został podpisany list intencyjny pomiędzy Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym (ZUT) a Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Technikum Hodowli Koni w Benicach, dotyczący współpracy zachodniopomorskich policjantów z referatu konnego, a kadrą dydaktyczną ZSP. Ma to być to pierwszy krok do podpisania porozumienia, określającego szczegółowo zakres współpracy w ramach zajęć dydaktycznych i praktycznych dla uczniów Technikum w Benicach. Na terenie Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego ZUT-u w Szczecinie i w Technikum w Benicach powstanie po raz pierwszy w Polsce kierunek "Policja konna". Celem jest przygotowanie dydaktyczne i praktyczne uczniów do podjęcia służby konnej w policji lub innych służbach mundurowych.

Od września 2013 roku ma się na tym kierunku uczyć 20 uczniów. Będą poznawali zasady hodowli koni, nauczą się jeździć konno, będą też brać udział np. w zajęciach z psychologii społecznej, podstaw prawa, czy wiedzy o państwie i policji. Zajęcia kierunkowe mają byc prowadzone przez przez policyjnych specjalistów i odbywać się 1 raz w miesiącu w wymiarze około 4 godzin. Wprawdzie absolwenci chcący pracować w policji będą przechodzić takie same procedury naboru, jak wszyscy inni, ale uzyskane w szkole wykształcenie profilowe pomoże im łatwiej zdać egzaminy. Niewykluczone też, że będzie utworzona specjalność "Policja konna" w ramach Uniwersytetu, co pozwoli absolwentom szkoły w Benicach na kontynuowanie nauki na szczeblu wyższym.

Trzeba dodać, że cztery konie szczecińskiej Policji od samego jej początku w 2002 roku stacjonują w AOJ ZUT w Szczecinie. Docelowo ma ich być 12, o ile będą środki na ich utrzymanie. Za zgodą Prorektora ds. kształcenia ZUT policjanci uzyskali zgodę na nieodpłatne szkolenia policjantów-jeźdźców i koni przez instruktorów z AOJ ZUT, a policyjne konie stacjonujące w tamtejszym pensjonacie mają możliwość korzystania z darmowych usług dodatkowych, np. podkuwniczych. Instruktorzy i kierownik ośrodka zezwolił też policji na wykorzystanie Ośrodka Jeździeckiego do celów szkoleniowych oraz zaoferował pomoc przy pozyskiwaniu nowych koni, zwłaszcza przy ocenie ich cech fizycznych i psychicznych pod kątem przydatności do służby.

Jest to bardzo ciekawa inicjatywa - zwłaszcza w czasach, gdzie wydawałoby się, że po kilku latach działania oddziały policji konnej powoli są likwidowane. Niemniej jednak jest faktem, że jest to dość szczególna praca, wymagająca specyficznej wiedzy i umiejętności, dobrze więc, że taki specjalistyczny kierunek powstał zwłaszcza, gdy się weźmie pod uwagę niezbyt wielką liczbę placówek dydaktycznych w Polsce, realizujących zajęcia związane stricte z końmi. Pomijając zajmujące się ogólnie rolnictwem akademie i szkoły rolnicze, istnieje u nas tylko kilka specjalizowanych techników hodowli koni. Nauka w tych technikach ma przygotować do planowania i organizowania wszelkich prac w gospodarstwie hodowlanym, kierowania bezpośrednio hodowlą poprzez nadzór nad codzienną pracą obsługi w stadninie koni, zajmowania się sprzedażą koni hodowlanych i zakupem niezbędnego wyposażenia stadniny, a także uczestniczenia w badaniach naukowych, dotyczących hodowli koni.Nauka w technikach trwa zwykle 4 lata. Poza przedmiotami ogólnymi adepci uczą się przedmiotów zawodowych: zasad hodowli koni, podstaw produkcji roślinnej i zwierzęcej, technologii produkcji zwierzęcej, technologii produkcji pasz, mechanizacji rolnictwa, także zasad agroturystyki, ekonomiki rolnictwa, podstaw polityki rolnej, przepisów prawa. Uczniowie poznają zasady opieki i pielęgnacji koni, prawidłowej pracy z nimi na lonży i pod siodłem, zasad żywienia, anatomii i fizjologii konia, podstaw weterynarii, zasad pracy instruktora, użytkowania wierzchowego, zaprzęgowego i jucznego oraz zasad dyscyplin hippicznych. A że hodowla zwierząt to biznes, więc są też zajęcia potrzebne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej: podstaw biurowości, promocji i marketingu, czy zarządzania firmą. Niektóre szkoły dają możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji, nie tylko tych związanych ściśle z jeździectwem (odznak jeździeckich, instruktora szkolenia podstawowego PZJ, sędziego sportów konnych), ale też takich, które moga okazać się bardzo przydatne przy prowadzeniu w przyszłości własnego gospodarstwa rolnego lub hodowlanego, czy ośrodka jeździeckiego: kombajnisty, operatora maszyn rolniczych, spawacza, operatora wózków widłowych, czy wreszcie prawa jazdy.

Dla adeptów wstępujących do tego typu szkół najważniejsza jednak jest chyba część praktyczna edukacji. Tu sytuacja przedstawia się różnie. Zwykle w tygodniu jest to kilka godzin zajęć w stajni i 1-2 godziny jazdy konnej, a podczas każdych wakacji - 3-4 tygodnie praktyki zawodowej w stadninach (niektóre szkoły oferują możliwość odbycia tych praktyk za granicą). Zajęcia w stajni obejmują pomoc przy koniach: żywienie, zabiegi pielęgnacyjne, opiekę nad źrebiętami (w tym: ważenie), ale też np. pomoc w opisie koni, czy wypełnianie dokumentacji hodowlanej. Poza obowiązkową jazdą konną możliwy jest udział w organizowanych codziennie jazdach dodatkowych z instruktorem, a także przygotowanie do udziału w zawodach jeździeckich. Technika często organizują pokazy jazdy dla gości, organizują Hubertusy i wyjeżdżają ze swoimi złożonymi z uczniów reprezentacjami na krajowe imprezy sportowe.Nauka kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminem zawodowym, złożonym z części pisemnej i praktycznej. Egzamin zawodowy jest przeprowadzany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i nadzorowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po jego zdaniu uczniowie otrzymują tytuł technika hodowcy koni. Technik hodowca koni może pracować w stadninach i ośrodkach jeździeckich, w przedsiębiorstwach zajmujących się marketingiem i sprzedażą usług związanych z użytkowaniem koni, prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne specjalizujące się w hodowli, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą - rolną lub agroturystyczną. Zawód pozwala na ubieganie się o pomoc finansową w ramach programów UE dla rolnictwa.

A jak wygląda nauka w takiej szkole "od środka" ? Uczniowie opisując swą edukację w technikach hodowli koni na różnych portalach i forach podkreślają, że pod wieloma względami tak naprawdę są to szkoły takie same, jak każde inne. Program nauczania jest typowy, podstawowy, biologia, chemia, matematyka itp. - wszystko to powtórka z gimnazjum. Są też oczywiście lekcje zawodowe, które każdego roku są inne. Praktyki cotygodniowe (nie tylko przy koniach) odbywają się w pobliskich przemysłowych gospodarstwach rolnych i ośrodkach jeździeckich (mało która szkoła ma własne gospodarstwo rolne, ale są i takie). W większości szkół jazdy konne odbywają się codziennie, jest mozliwość zdawania Odznak Jeździeckich, zrobienie kursu rymarskiego, sędziowskiego, instruktorskiego itp. Jeśli chodzi o wiedzę związaną z końmi, uczniowie przyznają, że mają naprawdę wielkie możliwości tak w zakresie nauki jazdy wierzchem i powożenia, jak i przyswojenia ogromnej dawki wszelkiej teorii. Jednak wszyscy zgodnie stwierdzają, że zdają sobie sprawę, iż z samej tylko hodowli koni raczej nie da się w Polsce utrzymać...Jednym z najbardziej znanych techników jest to działające od 2004 roku przy Zespole Szkół im. Adama Naruszewicza w słynnym z koni arabskich Janowie Podlaskim. Klasy są małe - corocznie technikum opuszcza zaledwie kilku absolwentów. Część z nich kontynuuje naukę na studiach, część podejmuje pracę w zawodzie. Inną, równie renomowaną szkołą, jest Technikum Hodowli Koni w Białym Borze, którego uczniowie corocznie osiągają sukcesy w zawodach jeździeckich, w tym także w zawodach międzynarodowych. Szkoła pozostaje w czołówce szkół z najlepszymi wynikami w kraju. Dobrą markę ma również Technikum Hodowli Koni w Chojnowie, "od zawsze" współpracujące ze Stadniną Koni Jaroszówka. Ale są niestety placówki z wręcz przeciwnego bieguna... Zaledwie 3 miesiące temu Rada Powiatu Ostrowieckiego podjęła uchwałę dotyczącą likwidacji Zespołu Szkół w Bałtowie, prowadzącego Technikum Hodowli Konia. Okazało się, że tamtejsi uczniowie osiągali bardzo słabe wyniki nauczania. W 2012 roku z 27 uczniów kończących technikum maturę zdało tylko 10, czyli zaledwie 37% uczniów - przy średniej ostrowieckich techników ponad 90%. Zdawalność egzaminów zawodowych także była słaba. Jak widać myślenie typu "nie matura, lecz chęć szczera..." może i da się stosować w wojsku, ale nie przy koniach. I choć szkoda, że zamykane są tego typu "konikowe" placówki, to tu jednak mam pewną osobistą satysfakcję: technikum w Bałtowie na swojej stronie prezentowało jako materiały do pobrania teksty wprost i bez naszej zgody "zapożyczone" ze strony Stajni Trot. Szkoła wprawdzie twierdziła, że po pobraniu zostały one "zmodyfikowane do potrzeb edukacyjnych", ja jednak żadnych istotnych modyfikacji nie widzę - kto chce, może sobie porównać oba teksty: nasz i bałtowski. Jeśli kwalifikacje kadry nauczycielskiej były tak niskie, że owa kasdra musiała się wspomagać podbieraniem cudzych tekstów z Internetu, to ja się wcale nie dziwię wynikom nauczania i zastrzeżeniom Rady Powiatu.Na zakończenie kilka danych adresowych placówek oświatowych, które ogłaszają, że prowadzą zajęcia edukacyjne z zakresu hodowli koni.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Modrzewskiego 107, 97-320 Wolbórz
tel. 44 61 64 351, tel./fax 44 61 64 168
www.zswolborz.pl, e-mail: info@zswolborz.pl

Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie, Sekretariat Główny
ul. Witosa 1, Chojnów
tel. 076 819 65 10, tel./fax 076 819 65 13
www.pzs-chojnow.pl, e-mail: szkola@pzs-chojnow.pl

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego
Bolesławowo 15, 83-250 Skarszewy
tel.: 58 588 22 36, fax: 58 586 00 84
http://www.boleslawowo.pl, e-mail: szkola@boleslawowo.pl, boleslawowo@wp.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach
Benice 12, 72-400 Kamień Pomorski
tel. 0 91 383 21 21
e-mail: zsbenice@szczecin.neo.pl

Centrum Edukacji Zdroje
ul. Jabłoniowa 15, 70-761 Szczecin
tel. 91 461 33 03
e-mail: sekretariat@zdroje.edu.pl

Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych
ul. Czyżewskiego 31, 80-336 Gdańsk
tel.: 58 559-79-89
http://www.zsz7.pl, e-mail: zsz7@zsz7.pl

Edukacja Lubasz Spółka z.o.o.
ul. B.Chrobrego 33, 64-720 Lubasz
tel.: 067 255 60 55
http://www.lubasz.edu.pl, e-mail: psp_lubasz@poczta.onet.pl

Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.
21-505 Janów Podlaski
tel. 83 341 30 09, fax 83 341 33 60
e-mail: office@janow.arabians.pl

Technikum Hodowli Koni CDS Lider
ul. Hangarowa 14, 60-409 Poznań
tel. 61 841-74-10, 508-194-737
http://www.cds-lider.com.pl, e-mail: cds-lider@o2.pl

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu
ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec
tel./fax: 32 647 34 00, 32 644 90 80
e-mail: zsr.zarnowiec@poczta.fm, sekretariat@zsr.zawiercie.powiat.pl

Zespół Szkół RCKU im. gen. D. Chłapowskiego
64-316 Kuślin, Trzcianka 15a
tel. 61 447 30 32, fax 61 447 31 73
e-mail: szkola@zsrcku.com

Technikum Hodowli Koni
Brzeźnicka 10, 78-425 Biały Bór
tel.: 94 373 90 19, fax: 94 373 90 19
zsbialybor.neostrada.pl

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Cecylii Plater - Zyberkówny
ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno
tel. 22 756-73-54, fax 22 737-12-30
http://zsrcku.com.pl, e-mail: zs.rcku2@interia.plZródła:

http://zspbenice.pl/ http://wyborcza.pl/1,126565,13857375,W_Technikum_Hodowli_Koni_powstanie_klasa_o_profilu.html
http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130506/EDUKACJA05/130509835
http://www.zsz7.pl/index.php/rekrutacja/kierunki-ksztalcenia/111-technik-hodowca-koni2
http://forum.photoblog.pl/index/topic/tid/12321
http://csjbialybor.pl/index.php/technikum-hodowli-koni
http://www.cds-lider.com.pl/sub,pl,szkoly,poznan-technikum-hodowli-koni.html
http://www.zsrcku.com/?technik-hodowca-koni,290
http://zsrcku.com.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=77&Itemid=131
http://zsbaltow.edu.pl/Technikum-Hodowli-Koni.php